Har du pass til noen ekstra innkjøpt kalv?

Det kan gi litt ekstra inntekt!

(07.11.22) Det kan lønne seg å kjøpe inn noen ekstra fôringskalver om du har plass. Samtidig hjelper du en yrkesbror som ønsker å selge. Det er for tiden bra tilgang på fôringskalv av god kvalitet.

Kalver i bingen, sammen med bonde. Foto: Håvard Simonsen

Av: Bengt Egil Elve, spesialrådgiver storfe i Nortura

Høyere pris på storfeslakt og høyere tilskudd gjør at vi mener at det fortsatt er mulig med overskudd med fremfôring av innkjøpt kalv. Selv om kostnadene med kraftfôr og andre innsatsmidler har økt siste tiden. For mange vil det gi overskudd, selv med innkjøpt grovfôr.

Engrosprisen er vedtatt skal øke 1. halvår 2023, det indikerer at noteringspris til bonde skal øke. Kvalitetstilskuddet for storfeslakt øker med kr. 3,- til kr. 5,50 i slakteklasse O og kr. 10,50 i slakteklasse O+ og bedre fra nyttår.

Husdyrtilskudd over jordbruksavtalen er økt med 400 kr for ungdyr. I distriktstilskudds sone 4 og 5 er også distriktstilskuddet økt med 1 kr/kg.

Vi vil oppfordre alle som har litt ekstra plass til vurderer å kjøpe inn noen ekstra fôringskalv. Det er heller ikke så mye ekstra arbeid å ha noen flere dyr, når en først er i fjøset.

Ta gjerne kontakt med rådgiver dersom det er noe du lurer på, finn en kontaktperson her.

Bruk gjerne vår nye nettløsning for bestilling og salg av livdyr, logg inn på Min side og bestill det antall kalv og krysninger som kan passe!