Helseovervåkningsavtale

(06.03.19) Det er i dag krav om veterinæravtale i KSL-regelverket. Når Dyrevelferdsprogrammet for verpehøns mest sannsynlig trer i kraft i neste år, vil det i tillegg bli krav om at det skal være ett veterinærbesøk per innsett. Det har fram til nå vært krav om besøk med jevne mellomrom.

Gjennom KSL-rapporter og egne gjennomganger viser det seg at flere eggprodusenter mangler en slik avtale. Det er i dag Animalia som administrerer disse avtalene gjennom Helsefjørfe. Det er i Helsefjørfe at veterinæren må logge seg på for å lage avtalen og produsenten må logge seg på for å godkjenne avtalen.

Veterinæren oppretter en avtale i Helsefjørfe (for veterinærer), som sendes elektronisk til dere produsenter. 

For å se denne avtalen og godkjenne den etter at veterinæren har sendt den til dere må dere gjøre følgende:

  • Gå til nettsiden www.helsefjorfe.animalia.no/login
  • For å logge dere på bruker dere produsentnummeret deres, det såkalte LS-nummeret på 10 siffer, som brukernavn. Dere skal ha et passord som hører sammen med dette (det samme som f.eks. på Eggkontrollen).
  • Hvis dere har glemt eller ikke har dette kan dere prøve å logge dere på Produsentregisteret. Der legger dere inn brukernavn (LS-nummer/10-sifret produsentnr.) og trykker på tasten Glemt Passord. Da får dere tilsendt passord i en sms.
  • Når dere har logget dere på Helsefjørfe får dere et varsel der om at det ligger en avtale til godkjenning. 

Hvis dere eller den veterinæren dere kontakter lurer på noe i forbindelse med opprettelse av slike avtaler, er det bare å ta kontakt med en av oss rådgivere eller Animalia.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes