Husket du å bestille returmerker i vinter?

(04.05.21) Om ikke så er det enda god tid, men plutselig er høsten der. Nortura la om rutinen for å bestille retur-, øko- og slakterimerker (Signalmerker) i fjor høst, og vi oppfordret alle våre produsenter å bestille samtidig med andre merker til årets lam.

Signalmerker

– Tilbakemeldingene fra OSID tyder på at mange har bestilt, men likevel så tillater vi oss å minne om det, sier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura. 

Det betyr altså at i høst så må du bestille retur-, øko- og slakterimerker selv om du for eksempel skal ha slakt eller skinn i retur. 

Du bestiller alle returmerker på www.osid.no