Innmelding fra lammeringene

(14.01.21) Min side er tatt ned og det blir jobbet med å lage en ny første versjon av innmeldingsløsning for småfe. Inntil denne er klar, ønsker Nortura likevel felles innmelding fra lammeringene samordna av lammeringlederen. Det gjør det enklere å planlegge rasjonell inntransport.

Lam på samleplass

For at lammeringlederne skal slippe å fylle inn det manuelle innmeldingsskjemaet på medlem.nortura.no for alle medlemmene i lammeringen, så har vi kommet fram til at det enkleste er at lammeringlederne ringer Medlemssenteret på tlf. 955 18 400 innen tirsdag morgen kl. 08:00 og melder inn på telefon, inntil ny løsning er på plass.