Kalvebonus innføres fra 3. august

(17.07.20) Nortura innfører kalvebonus på kr. 500,- pr dyr fra mandag 3. august. Bonusen utbetales på fôringsokser som oppnår kvalitetstillegg.

– I det aller meste av landet meldes det om gode beiteforhold, og så langt normale til gode grasavlinger, dette er bra for alle. Videre har svært mange bidratt godt med innmelding av storfe slaktedyr slik at våre forbrukere får norskprodusert kjøtt i sommer, sier fagsjef livdyr i Nortura, Odd Finnesand.

Nå er det aller meste av beitedyr ute, og tanker om innsett og innmelding av fôringsdyr kan virke fjernt for oss alle. Men den gode tilgangen av storfeslakt hittil påvirker også markedssituasjon for fôringsdyr, det meldes om underskudd i alle områder.

Så inntil du melder inn dine fôringsdyr for salg på Min side er oppfordringen; ta en avsjekk på at alle kalver har tilstrekkelig individmerking, og at årets kalver er rett innmeldt.

Videre vil vi ønske alle en riktig god sommer!

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes