Kampen mot MRSA i landbruket nytter

(19.02.18) Mattilsynet har i 2017 tatt ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA Norge har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år.

LOGO– Det er svært gledelig og viser at kampen mot antibiotikaresistens i landbruket nytter, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Forebyggende innsats fra svinenæringen og den enkelte produsent har gitt gode resultater.

3 nye typer MRSA ble oppdaget
– Det gledelige her er at vi ikke fant den MRSA-typen vi har kjempet mot i flere år nå. Men derimot ser vi at vi har funnet 3 andre varianter av MRSA hos gris, kjent fra andre deler av samfunnet. Det er ikke sikkert at de er like skadelige, derfor trenger vi mer forskning. Varianter av MRSA som vi ser har evne til å etablere seg og spre seg mellom mennesker og dyr vil vi bekjempe, sier Baalsrud.

Tidlig oppdagelse er viktig
– Jo tidligere vi kan oppdage en smittet besetning, desto mindre blir konsekvensen og kostnadene for samfunnet. Svinenæringa har en struktur som er preget av tett kontakt og mye flytting av dyr, derfor kan et tilfelle av MRSA spre seg raskt over hele landet. Det er grunnen til at vi hvert eneste år bruker mye tid og ressurser på å overvåke tilstanden i norske svinebesetninger, sier Baalsrud.
 

Felles anbefalinger for testing av personer

Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

Hvem anbefales å teste seg? Les mer her