Kvantumstillegg på gris 2. tertial utbetales

(27.09.21) Nortura utbetaler i dag 18,8 mill kr i kvantumstillegg gris for 2. tertial.

Gris i bingen

Kvantumstillegget på gris blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Fjørfekjøtt utbetales etter kalenderårets slutt.

Se våre leveringsvilkår for beregning. Vær oppmerksom på at denne beregningen for gris er på gamle satser, satsene i puljer fra 1400-2999 stk ble økt fra 1. juli i år. Årsoppgjøret vil gjøre en ny beregning med riktige satser for hele året.

Spørsmål kan rettes til medlemssenteret eller på e-post til medlem@nortura.no