Kartlegging av ammeku-produksjonen i Rogaland

(30.01.24) Har du ammekuproduksjon, vil du snart bli kontaktet av slakteriet ditt med spørsmål om du har dyra på bås eller ei, og om det er behov for å bygge om fram mot 2034.

Ammekyr på beite. Foto: Nortura

Løsdriftskravet gjelder for alle storfe fra 2034. Bås/løsdrift i melkeproduksjon har fått betydelig oppmerksomhet de senere årene, mens ammekuproduksjon har falt litt utenfor. Det vil landbruksnæringen gjøre noe med.

Fatland, Nortura, Prima, Tyr og Statsforvalteren ønsker å kartlegge oppstallingstype og investeringsbehov i ammekuproduksjonen i Rogaland.

Slakteriene vil henvende seg på epost/sms/telefon med spørsmål om:

  1. Har du ammeku (mordyr) oppstallet på bås i vinterhalvåret? 
  2. Hvis Ja, tror du at det er ammekyr på gården om 10 år? 

Deretter vil slakteriene leverer hver sin liste som viser  produsentnummer/organisasjonsnummer/foretaksnavn og resultater til Statsforvalteren innen 1. mars. Informasjonen om hvert enkelt bruk vil bli anonymisert før analyser av resultatene. Statsforvalteren sammenstiller opplysningene med sin liste fra søknad om produksjonstilskudd, og analyserer resultatene.

Ammeku-gruppa skal samles igjen i midten av mars der resultatene blir lagt fram.

Oversikter fra søknad om produksjonstilskudd oktober 2023, viser 976 foretak som har minst 1 ammeku.

Ammeku-gruppa oppfordrer bøndene til å svare, fordi resultatene vil gi det regionale partnerskapet et bedre grunnlag for å prioritere investeringsmidler i landbruket (IBU).

På grunn av markedssituasjonen, har ikke ammeku-produksjonen blitt prioritert i de siste årene. Ettersom dyrevelferd har blitt vektlagt i de nasjonale føringene for tildeling av IBU-midler, ønsker partnerskapet å få klarhet i status for ammeku-produksjonen. Samtidig vil partnerskapet være forsiktig med å stimulere til økt kjøttproduksjon.

En viktig bieffekt er at økt oppmerksomhet rundt ammeku-produksjonen vil skape mer aktivitet og kompetanseheving.