Lammesalet opp 10,6 % hittil i sesongen

(05.10.18) Da har vi inne slaktestatistikk for siste veka i september, veke 39 (24/9-30/9). I denne slakta Nortura 68 100 lam med medel slaktevekt 19,3 kg, medel klasse 8,1 (R) og medel feittgruppe 6 (2+).

Bilete frå Kari Mørkve JordalenAv: Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura

Slaktevekta held seg godt oppe. I fjor i veke 39 var slaktevekta 18,6 kg, altså i snitt 0,7 kg lettare lam. Vi er nå ferdige med september, den desidert største salsmånaden for lam. God tilgang har gjort at vi har hatt dekningsgrad på over 100 % gjennom heile perioden. Alle kundar har difor fått dei lamma dei ynskjer. Tusen takk til Nortura-sauebonden for det!

I tillegg er alle spådomar om dårleg kvalitet og låge slaktevekter pga tørke gjort dugeleg til skamme. Nesten 86 % Stjernelam viser at marknaden så langt har fått lam med veldig god kvalitet. Ser vi på salet så langt i sesongen, så viser den også gode tal. I vekene 32-36 har Nortura auka salet med + 10,6 % eller 311,5 tonn lam. Det er vi veldig godt fornøgde med!

Dei salskanalane som aukar, er Industrisalet (sal til andre industrikundar enn Nortura), sal gjennom Norfersk (eigne merkevarer til Norgesgruppen) og PROFF (storhushaldning). Salet av Gilde-lam går dessverre ned til tross for ei positiv salsutvikling hjå REMA. Andre daglegvarekjeder satsar tydeleg vis meir og meir på eigne merkevarer. I sum har Nortura også ei positiv salsutvikling hjå Norgesgruppen, men ein større og større andel går gjennom Norfersk i form av eigne merkevarer.

Vi er nå snart ferdige med veke 40 (1/10-7/10). I denne veka ser vi ut til å slakte ca 64 000 lam.

Neste veke (veke 41, 8/10-14/10) blir slaktinga minst like stor ca 65 000 lam. Etterspørselen gå noko ned, slik at det kan bli nødvendig å fryse inn ca 16 000 lam på reguleringslager. Innmeldinga er enda større, sikkert fordi vinteren byrjar å melde seg rundt omkring. Det er difor ikkje til å unngå at det blir skyving der pågangen er stor.

I tillegg til stor innmelding, har vi også noko redusert slaktekapasitet ved Nortura Malvik denne veka grunnet ei omlegging.  

Statistikk


» Oversikt veke 27 - 39, pdf. 38 kb

» Oversikt veke 27 - 38, pdf. 38 kb

» Oversikt veke 27 - 37, pdf. 41 kb

» Oversikt veke 27 - 36, pdf. 41 kb

» Oversikt veke 27 - 35, pdf. 41 kb

» Oversikt veke 27 - 34, pdf. 35 kb

» Oversikt veke 27 - 33, pdf. 33 kb

» Oversikt veke 27 - 32, pdf. 38 kb

 


 

Statistikk frå Animalia