Livdyrmarkedet og prisene framover

(05.08.19) – Nortura har for tiden et økende underskudd på fôringsdyr, men det vil nok også i høst være noen raser/rasekombinasjoner som er mindre etterspurt. Det gjelder først og fremst Holstein og kviger av lett rase. Store/gamle fôringsdyr er også krevende å omsette/formidle, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

Andre utfordringer er fôringsdyr med svak tilvekst, skitne (utrivelige), manglende avhorning, manglende merking, feil raseregistrering.

– Årlig blir det formidlet drektige fôringskviger. Alle kjenner årsaka til det, og vi må kunne forvente at slikt ikke skjer, sier Finnesand.

For å få et rettferdig oppgjør mellom selger og kjøper er det derfor avgjørende at alle relevante opplysninger er korrekt registrert i husdyrkontrollen. Først og fremst fødselsdato og rase.

Priser framover
Nortura har tidligere signalisert at det kommer endringer i høst. Fra 5. august er det innskjerping av kvalitetskrav og tilvekst (minimumskrav). Videre i sommerhilsen per 4. juli på våre nettsider, fortalte vi at det ville komme korrigeringer på pris.

Endringer pris fôringskalv melkerase:

Fra uke 35 (26. august) - 3,00 kr
Fra uke 38 (16. september) - 2,50 kr


Prisreduksjonen gjelder kun grunnpris, det er ingen nedgang i kilotillegg over 120 kilo.

Endring pris fôringskalv kjøttfe:

Fra uke 38 (16. september) - 3,00 kr
Fra uke 39 (23. september) - 2,50 kr


Prisreduksjonen gjelder kun grunnpris (basispris per kg), det er ingen nedgang i kilotillegg over 120 kilo.

Andre endringer
Vekt-tillegg på fôringsdyr av kjøttfe blir begrenset til 400 kg tung rase, og 350 kg for lett rase, gjeldende fra 23. september. Det betyr at det ikke gis tillegg for vekt på dyr med høyere vekt enn dette.
 
Maksimal alder for å oppnå kvalitetstillegg blir redusert fra 38 til 34 uker, gjeldende fra 5. august.

I noen hektiske måneder skal store mengder dyr forflyttes. Dette kommer som regel samtidig som det er høy aktivitet ellers. Fôringsdyr må derfor meldes inn minimum en uke før ønsket levering. Får vi en lenger horisont kan vi gjøre en bedre planleggingsjobb.

Huskelisten blir da følgende:

  • Ta en sjekk på individ opplysninger i ku/storfekjøtt kontroll. Ved avregning/fakturering hentes opplysninger derfra
  • Meld inn i forhold til prisløype, husk innmelding senest en uke før ønska levering
  • Bruk Min side som er tilrettelagt for innmelding
  • Ha klar egenerklæring når sjåføren kommer (for fôringsdyr som skal ut av egen region må det følges veterinærattest)

Vi ønsker dere en fortsatt god sommer, og vi gleder oss til høsten!

På beiteMeld inn fôringsdyr for salg i god tid - minimum en uke før ønsket levering. Da får vi en lenger horisont og kan vi gjøre en bedre planleggingsjobb, oppfordrer livdyrsjef i Nortura, Odd Finnesand.