Livdyrnytt fra Nortura – desember 22

(21.12.22) – Det er rett å slett bare imponerende den velviljen vi har opplevd i høst. Dette gjelder både selgere og kjøpere av fôringsdyr, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura. Her kommer årets siste status på livdyrmarkedet fra oss.

Storfe og gris - illustrasjonsbilde

Storfe

– Situasjonen med overskudd på fôringsdyr, og skyving av storfe er rimelig lik i hele landet. Også i desember ser vi fôringsdyr-markedet leve litt fra uke til uke, men vi skyver på en betydelig flokk ennå, sier Finnesand.

– Våre forbrukere etterspør godt norskprodusert storfekjøtt hele året. Dette må vi på et vis klare å balansere. Vi formidlere antar at tilgangen på fôringsdyr vil være svært bra også neste år. Typisk omsettes det minst dyr fra juni til august, men ellers vil vi anta å ha god tilgang. Dvs dere som nå slakter i vinter/vår bør ha gode muligheter for rask påfylling i tomme båser/binger.   

Med erfaringer fra både 2021, og så langt i år, blir det et felles kunststykke for 2023 å få til en jevnere slakting, og dekke behovet med gode norske råvarer når det trengs.

Fôringsdyr

Noe redusert overskudd siden forrige livdyrnytt i oktober. Men svært god dekning i hele landet av begge kjønn.

Avlsdyr melk

Noe overskudd, og et marked som lever fra uke til uke. Dette henger sammen med en del avviklingsbesetninger i slutten av året. Flere av disse besetningene vil også ha tilgjengelige dyr utover etterjulsvinteren.

Avlsdyr kjøttfe

Klart overskudd i hele landet, og derfor et svært godt utvalg innen de fleste kategoriene. Kun underskudd på noen begrensa kategorier, se oversikter på nettsiden.

Gris

Smågris

Noe underskudd av smågris i deler av Øst, ellers rimelig god balanse. Noen smågrisprodusenter er gjennom produksjonsstopp pga sanering, ombygging osv, så dette lever litt fra måned til måned.

Nortura har dyktige rådgivere, og ønsker alltid dialog/kontakt med næringen enten du er produsent hos oss i dag, eller ønsker å bli det. Ta kontakt med oss!

Avlsdyr gris

Målet for alle svineprodusenter er et best mulig økonomisk bidrag. Det å trygge god genetikk i egen besetning er, og har alltid vært lurt. Nortura har et stort utvalg av svært dyktige avlsbesetninger, både formering- og foredlingsbesetninger. Mange av disse har kapasitet til å inngå mer fastavtaler angående levering av avlsdyr fra småpurker, bedekningsklare og drektige.

For mer avklaringer kontakt våre rådgivere.

Generelt

Mange har sett og funnet nye nettløsninger for livdyr på Min side. Så langt er følgende lansert:

  • Kjøp/salg, direktelevering fôringsdyr
  • Kjøp/salg, direktelevering avlsdyr kjøtt
  • Kjøp/salg, direktelevering avlsdyr melk
  • Kjøp/salg, direktelevering smågris

Det jobbes på spreng for å gjøre disse som er lansert som «minimumsløsninger» best mulig. På sikt blir dette vår felles base. Videre forstår vi at noen er litt «skeptiske», men prøv! Forrige uke gjennomførte vi 4 medlemsmøter med gjennomgang av Min side og løsningene, 2 møter på dagtid, og 2 kveldsmøter. Det vil komme nye muligheter over nyttår om du ønsker en gjennomgang.

Ellers ønsker vi formidlere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Mvh Odd Finnesand