Lønnsomt å bruke avtaleordningen på storfe

(19.08.22) Avtaleordningen er ett viktig verktøy for å Nortura for å kunne sikre markedet jevnt med ferskt storfekjøtt gjennom hele året og unngå import. I tillegg er det viktig for å kunne planlegge effektiv inntransport. Ved innmelding på avtale nå kan du oppnå 3500,- mer for ett slaktedyr, kontra uten avtale i oktober!

Charolaisdyr på beite. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Av: Elisabeth Kluften, spesialrådgiver storfe i Nortura

For deg som produsent utgjør avtaletillegg kr 2,50 pr kg storfeslakt, i tillegg vil innmelding på avtale også utløse andre tillegg som for eksempel ekstra avtaletillegg, ku/kalv avtale, Nortura kvige og Norsk Kjøttfe.

Ved bruk av avtaleordningen disponerer slakteriet dyra to uker før og to uker etter ønsket slakteuke.

På en NRF-okse på 330 kg vil dette utgjøre 2300,- på slaktet og på ei ku 2700,-. Bruk avtaleordningen det lønner seg!

Er du i tvil om hvilken avtale du skal melde på så kontakt medlemssenteret på telefon 955 18 400.

Priseksempel ved levering etter 1. oktober uten avtale og med avtale fra 15. august - 23. september. 5 dyr pr leveranse.

 

NRF Ku 270 kg klasse O, 2+

Kjøttfeku 320 kg R, 3

NRF kvige 215 kg, O, 2+

Kjøttfekvige 250 kg klasse R, 3

NRF okse 330 kg, O+, 3-

Kjøttfeokse 350 kg, R, 2+

Innmeldt uten avtale etter 1. oktober

57,38

59,38

58,81

65,61

66,-

70,40

*Innmeldt på avtale før 1. oktober

67,38

70,38

69,81

79,61

73,-

80,40

Differanse pr slakt

2 700,-

3520,-

2365,-

3500,-

2310,-

3500,-

 * Inkludert ekstra avtaletillegg, Norsk Kjøttfe og Nortura kvige