Søk:

Verktøylinje

Markedssituasjon for livdyr og fôringsdyr

(11.10.17) – Vår og sommer har vært utfordrende for en del områder når det gjelder beite og grovfôr-produksjonen, hardest rammet er nok en del områder på Sør-Vestlandet. Derfor har vi enda god tilgang på avlsdyr melk og kjøtt, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

Storfe på beite

– Halvparten av alle kalver som fødes årlig er hunkjønn, og for mange kan dette være et bra alternativ til sluttfôring. De er rimeligere i innkjøp, rensligere på bås, mer skånsom mot innredning, kan ha en sesong på beite med eller uten tilleggsfôr.

– I tillegg til dette begynner flere områder å melde om god tilgang på fôringsdyr. Selv om det fremdeles meldes om underskudd ønsker vi å minne sluttfôrere om å ta de nødvendige opptellingene, sier Finnesand.

Kan det være en ide å slakte ut mer nå når tilgangen på fôringsdyr er bra?

Kontakt din livdyravdeling for å avklare din situasjon.


Se også Totalmarkedet for livdyr i Nortura