Minkende overskudd av fôringsdyr – status per uke 46

(12.11.21) Markedet lever fra uke til uke, og det er mange kategorier vekt, raser, rasekryssinger og kjønn. Norske forbrukere etterspør norskprodusert storfekjøtt av god kvalitet. Derfor er det viktig for alle at vi i Nortura klarer å balansere markedet for fôringsdyr, dette for å unngå slakting av ikke slaktemodne dyr.

Av: Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura

Sist vi sendte ut markedsmelding, den 13. oktober, mente vi klart at det er gledelig med gode, eller store tilførsler av fôringsdyr. Dette står vi selvsagt inne for, og er derfor glade. Men fôringsdyr er «ferskvare» og alle driftsbygninger har klart sine plassmessige begrensinger når høsten kommer, ingen liker å ha dyr gående lenge ute eller i inneområder med klare plassbegrensinger for lenge.

Våre livdyrformidlere over hele landet har nå jobba på spreng noen uker. Øst/Innlandet ser nå klare forbedringer, og mest sannsynlig er etterslepet innhentet innen uke 47. Fra uke 48 meldes det om mer ledig kapasitet, og vi har alle et ønske om å balansere dette snarest.

Situasjonen er litt lik i deler av Midt-Norge men det er noen områder med noe overskudd ennå. Også her jobbes det svært bra, og ukentlig vurderes forskyvinger av fôringsdyr til andre tilførselsområder.

Utslaktings-strategi og fôring er nok noe i endring. Hele høsten har vært svært gledelig for Nortura med svært høy aktivitet på våre slaktelinjer. Dette er selvsagt en sum av dyr fra sluttforingsenheter, ammeku og melkeprodusenter. Nortura innførte i vår Nortura kvige-avtalen. Dette har igjen medført en større interesse for sluttfôring av kvige. Det er veldig bra!

Vi som formidlere ønsker å takke alle for utvist tålmodighet så langt.

Markedet for fôringsdyr – per region/tilførselsområde:

Nord-Norge

Mindre underskudd i hele regionen.

Midt-Norge

Noe overskudd i flere områder, og flere som sliter med begrensa oppstillingsplass til innmeldte fôringsdyr.

Vest

Mindre underskudd av noen kategorier. Tar inn fôringsdyr fra andre områder/regioner.

Agro

På grunn av ringormstatus er store deler av området delt i soner. Det store bildet er en ca. balanse, og at det tas inn noe fôringsdyr fra andre områder/regioner for supplering.

Øst/Innlandet

Noe overskudd i en del områder ennå, men det er gjort en kjempejobb og det forventes å være i balanse uke 47/48.