Møteinvitasjon til storfeprodusenter i Trøndelag

(30.08.19) Animalia inviterer til fagmøte for storfeprodusenter i Trøndelag i tidsrommet 15. til 18. oktober. Det blir møter på Levanger, i Steinkjer, i Nærøy og på Grong. Tema er smittsomme sjukdommer og nytt dyrevelferdsprogram for storfe.

Aktuelle smittsomme sjukdommer
Nye retningslinjer for livdyrhandel
Dyrevelferdsprogram for storfebesetninger

Animalia

Veterinærene Åse Margrethe Sogstad og Harald Holm er innledere. Det blir enkel servering.

Det avholdes 4 møter for produsenter, rådgivere og andre interesserte.

  1. Levanger, Sæther Gård, 15. oktober
  2. Steinkjer, Yttervik Gård i Beitstad, 16. oktober
  3. Nærøy, Val Landbruksskole 17. oktober
  4. Grong, Grong Gård, 18. oktober

Programmet

  • Aktuelle smittsomme sjukdommer – Digital dermatitt og virussjukdommer
  • Livdyrhandel – nye retningslinjer
  • Smittevern – hvordan kan vi sammen bli gode?
  • Dyrevelferdsprogram for alle storfeproduksjoner – hvordan blir det?

Påmelding gjøres her innen torsdag den 10. oktober

Prøver for BRSV og BCoV
Alle prøver for status BRSV og BCoV analyseres gratis på Mastittlaboratoriet i Molde. Dette gjelder for hele 2019.. Vi oppfordrer alle storfeprodusenter til å sende inn prøver for å få status. Etterspørselen etter dyr fra smittefrie besetninger er stor.

Hva er digital dermatitt?
Digital dermatitt gir typisk jordbærliknende sår i og rundt klauvspalten. I flere land anses digital dermatitt som en av de største helsemessige utfordringene hos storfe og i mange land betyr sjukdommen mer økonomisk enn jurbetennelse. Digital dermatitt har spredt seg til nær alle land med industrialisert mjølkeproduksjon og er i dag årsak til store økonomiske tap og redusert dyrevelferd. I Norge er den kun registrert i ca. 5 % av melkekubesetningene, men det er store mørketall. Antall smittede besetninger er økende. Vi må alle gjøre det vi kan for å holde sjukdommen borte fra flest mulig dyr og besetninger!

Mer informasjon om sjukdommene vi skal snakke om finner dere på animalia.no/no/Dyr/storfe.

Kontakt oss hvis du spørsmål: Tlf. 95232535 eller e-post harald.holm@animalia.no

Hjertelig velkommen!

Åse Margrethe Sogstad og Harald Holm, Helsetjenesten for Storfe, Animalia