Nå kan du gå inn å sjekke ResultatOversiktSlaktedata (ROS) på Min Side

(21.01.21) Nå er ROS 2020 på plass på Min side, og du kan gå inn og sjekke resultatet ditt.

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe

Logg inn på "Min side" og klikk på "Rapporter", da vil du få fram Rapport-menyen. Klikk menyvalget "ROS lam".

Bilde 1

Da vil du få henta fram ROS-resultata dine for 2020. Her kan du også enkelt hente fram ROS-resultata dine heilt attende til 2016, for å sjå korleis utviklinga har vore. Ved å klikke på "Informasjon om ROS lam", så får du tips og råd om korleis du kan påverke ROS-resultata og informasjon om korleis resultata er utrekna.

Bilde 2 - 3 - 4
ROS-sirkelen
Ved å trykke på "I" bak "ROS Sirkel", så får du opp informasjon om korleis du skal tolke sirkelen.

  • Grønne streker = Middel i Nortura  
  • Blå streker = 25 % beste i Nortura
  • Raude streker = Eige Resultat

Ved å peike på aksane med musepeikaren, så får du fram eige resultat, resultat for middel i Nortura og 25 % beste i Nortura i tall.

Bilde 5

Lykke til med å bli ein enda flinkare sauebonde med ResultatOversiktSlaktedata.

Relatert informasjon