Nortura fjørfekjøttkontroll – arbeidet er godt i gang

(06.04.22) I forrige nyhetsbrev informerte vi om det pågår et arbeid med ulike trinn for å få tilbake en funksjonell løsning for Nortura Fjørfekjøttkontroll og Min side.

Kyllinger

Første steg i planen er å få til en mellomløsning hvor slaktekyllingprodusentene kan registrere produksjonsdata inn i fjørfekjøttkontrollen.

Dette arbeidet er nå godt i gang og vi forventer å ha en løsning klar over påske.

Rapport med resultater vil bli sendt ut jevnlig.

Vi kommer med mer informasjon så snart denne løsningen er tilgjengelig.