Nortura livdyr – vinter 2017/18

(08.03.18) La oss først få beklage en del av høst- og vinterutfordringene. Store deler av landet har i vinter fått føle på fôrmangel og fôrkvalitetsutfordringer. I tillegg har BRSV og BCoV (storfehoste og diare) utfordra næringen.

Storfe på beite

Et noe uoversiktlig sykdomsbilde har gjort til at Nortura i enkelte områder har satt livdyrformidling på vent en del uker. Det meste av smitten virker nå til å være på retur, og derfor blir formidling delvis tatt opp igjen. Men det kan fremdeles være områder vi avventer litt til.

Nevnt grovfôrsituasjon kan utfordre oss en tid ennå i noen områder.

Vi har god tilgang på det meste av livdyr, inkludert fôringsdyr, så ta kontakt så fort dere har plass.

Enten det er egenerklæring eller veterinærattest husk at det mest elementære til disse finnes i en oppdatert kukontroll eller storfekjøttkontroll. Dette er et dokument som skal være lesbart, og tas det utskrift fra kontrollene er det løst.

Ved innkjøp/salg av enten avlsdyr eller fôringsdyr – ha fokus på smittespredning, enten det gjelder luftveier, diare eller klauvproblematikk.


Odd Finnesand, livdyrsjef Nortura

 

En trygg livdyrhandel er viktig for deg!

Det har i vinter vært mye fokus på smitte og klauvhelse i storfemiljøet. Det er alltid en risiko ved livdyrhandel, både for kjøper og selger.

IllustrasjonsbildeHer er noen nyttige punkt ved kjøp og salg av dyr:

For kjøpere:

  • Be om attest både på besetnings- og individnivå, avlsdyr bør ha veterinærattest.
  • Vær spesielt nøye om status på BRSV, BCoV, klauvhelse og Str. agalactiae (i melkebesetninger).
  • Ved innkjøp av avlsdyr melk/kjøttfe; sjekk at avstamning, avlsverdier er dokumentert og passer til avlsmålene i din besetning. Veterinær må dokumentere drektighets status.

For selgere:

  • Sjekk at kjøper kan betale for seg, og avtal hvordan prising og oppgjør skal foregå.
  • Transport kan være en utfordring ved privatsalg. Vær obs på transportforskrifter og -kostnader, enten du kjører selv eller gir oppdraget til noen andre.

Nortura har en livdyrformidling som tar hensyn til disse punktene om du vil handle gjennom oss. Vår formidling er tilgjengelig for alle våre medlemmer.
 

Ved spørsmål om livdyrformidling er du velkommen til å ta kontakt med oss!