Ny løsning for livdyrformidling av gris kommer

(Oppdatert 29.09.21) Nå er vi snart klare til å ta i bruk ny løsning for livdyrformidling av gris! Siden løsningen tar i bruk mange nye digitale prosesser, ønsker prosjektet å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. I løpet av oktober lanseres den nye løsningen for livdyrformidling – til å begynne med som en pilot i tilførselsområde Vest.

Purke med grisunger i bingen

For resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover høsten/vinteren. 

Opplysninger om purkesalg hentes direkte fra Ingris til Min Side. Oppdaterte kontroller, inkludert vaksineinformasjon, og registre er altså svært viktig for at løsningen skal fungere best mulig. Det er også viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side.

Målet med løsningen og de fordelene det medfører har ikke endret seg, og vi gleder oss til å kunne tilby en mye bedre tjeneste innen livdyrformidling, både for bonde og Nortura ansatte. 

Mål med ny løsning 

  • Øke servicegraden og brukervennligheten for deg som bonde
  • Legge til rette for en ensartet og effektiv bruk av tjenesten ved at du selv registrerer dine salgs- og kjøpsobjekt på Min side
  • Bedre formidlingsgrunnlag og kvalitet på tjenesten
  • Redusere manuelle arbeidssteg og ledetider
  • I den nye løsningen skal systemet hente informasjon automatisk fra kontrollene og pris baseres på dette.   

Fordeler med ny løsning 

  • Oppdatert Min side med bedre oversikt
  • Raskere status og tilbakemeldinger på bestilling og innmelding via Min side
  • Estimert prisoverslag ved bestilling og innmelding forutsetter at data kontrollene er korrekt.
  • Prising automatiseres basert på informasjon fra Ingris. Man vil få et detaljert oppsett av prisoppbyggingen på avregning/faktura, slik at en enkelt kan se beregningen som ligger til grunn for totalprisen.