Ny løsning for livdyrformidling av gris rulles ut i Innlandet

(Oppdatert 26.11.21) Siden ny løsning for livdyrformidling av gris tar i bruk mange nye digitale prosesser, har prosjektet ønsket å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. Nå er vi klare til å utvide området ytterligere, og fra mandag 29. november rulles løsningen ut i Innlandet.

Purke med grisunger i bingen

Tilførselsområde Vest gikk ut i pilot aller først, i to runder, den 27. oktober og 8. november, mens Agro ble knyttet på 15. november, og Nord den 22. november. Fra mandag 29. november kl. 9.00 åpnes det for tilførselsområde Innlandet.

For resterende del av landet (områdene Midt og Øst) blir løsningen tilgjengelig over nyttår.

Opplysninger om purkesalg hentes direkte fra Ingris til Min Side. Oppdaterte kontroller, inkludert vaksineinformasjon, og registre er altså svært viktig for at løsningen skal fungere best mulig. Det er også viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side.

Målet med løsningen og de fordelene det medfører har ikke endret seg, og vi gleder oss til å kunne tilby en mye bedre tjeneste innen livdyrformidling, både for bonde og Nortura ansatte. 

Mål med ny løsning 

 • Øke servicegraden og brukervennligheten for deg som bonde.
 • Legge til rette for en ensartet og effektiv bruk av tjenesten ved at du selv registrerer dine salgs- og kjøpsobjekt på Min side.
 • Bedre formidlingsgrunnlag og kvalitet på tjenesten.
 • Redusere manuelle arbeidssteg og ledetider.
 • I den nye løsningen skal systemet hente informasjon automatisk fra kontrollene og pris baseres på dette.   

Fordeler med ny løsning 

 • Oppdatert Min side med bedre oversikt.
 • Raskere status og tilbakemeldinger på bestilling og innmelding via Min side.
 • Estimert prisoverslag ved bestilling og innmelding forutsetter at data kontrollene er korrekt.
 • Prising automatiseres basert på informasjon fra Ingris. Man vil få et detaljert oppsett av prisoppbyggingen på avregning/faktura, slik at en enkelt kan se beregningen som ligger til grunn for totalprisen.

Viktig med oppdatert vaksinasjonsdata

Det er viktig at du sikrer at du har oppdaterte vaksinasjonsdata i Ingris, da disse hentes automatisk inn ved registrering av innmeldinger/direkteordre på Min side. Manglende vaksiner i Ingris vil slå ut i feil pris på ordren for Ingris sine medlemmer.
 
Hvis du er i tvil om hvordan du registrerer vaksiner, se brukerveiledning fra Animalia.

Det er flere måter vaksiner kan registreres, så se nærmere på den metoden som er mest relevant for deg:

 1. Enkeltregistering av helse
 2. Masseregistrering av helse
 3. Fordeling av flokkbehandling fra veterinær/dyrehelseportalen