Ny løsning for livdyrformidling storfe

(26.11.20) Mandag 26. oktober lanseres den nye løsningen for livdyrformidling storfe og fôringsdyr – til å begynne med i tilførselsområdet Agro, piloten er senere utvidet med områdene Vest og Nord. For resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover etterjulsvinteren/våren.

Siden løsningen tar i bruk mange nye digitale prosesser, ønsker prosjektet å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. 

Vi gleder oss, og vi er sikre på at arbeidshverdagen for både deg som produsent og for interne formidlere vil bedres når vi får jobbet inn den nye løsningen. Samtidig er vi tydelige på vi starter med en pilot nå i Agro, en pilot er et mellomsteg mellom prosjekt og full utrulling. Vi forventer derfor ikke at alt skal være 100 % smertefritt, så ha forståelse og tålmodighet for det. Vi har et support-team tilgjengelig i utrulling av løsningen.

Opplysninger om dyrene hentes direkte fra Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen til Min Side. Oppdaterte kontroller og registre er altså svært viktig for at løsningen skal fungere best mulig. Det er også viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side.

Mer detaljert informasjon vil sendes deg på e-post når det nærmer seg lansering i ditt område.
 
Mål med ny løsning 

  • Øke servicegraden og brukervennligheten for deg som bonde
  • Legge til rette for en ensartet og effektiv bruk av tjenesten ved at du selv registrerer dine salgs- og kjøpsobjekt på Min side
  • Bedre formidlingsgrunnlag og kvalitet på tjenesten
  • Redusere manuelle arbeidssteg og ledetider 
  • I den nye løsningen skal systemet hente informasjon automatisk fra kontrollene og pris baseres på dette.  

Fordeler med ny løsning

  • Oppdatert Min side med bedre oversikt
  • Raskere status og tilbakemeldinger på bestilling og innmelding via Min side
  • Estimert prisoverslag ved bestilling og innmelding, forutsatt at data kontrollene er korrekt. 
  • Prising automatiseres basert på informasjon fra storfekjøttkontrollen og kukontrollen. Man vil få et detaljert oppsett av prisoppbyggingen på avregning/faktura, slik at en enkelt kan se beregningen som ligger til grunn for totalprisen.

Se Livdyrsalget i digital pilot på nortura.no.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes