Ny løsning for livdyrformidling storfe utsettes

(Oppdatert 20.05.20) Ny løsning for livdyrformidling storfe var planlagt å settes i drift 1. juni, vi må dessverre utsette dette noe for å få med en fullverdig løsning for avregning og fakturering som har vært en utfordring i prosjektet. Ny dato vil komme senere.

Prosjektet har vært inne i en viktig fase med testing der våre livdyrformidlere bruker mye av tiden sin på å teste blant annet ny funksjonalitet på Min side og automatisert prisberegning. Testingen er veldig viktig for å forsikre oss om at den nye løsningen fungerer som den er tenkt når det blir tatt i bruk.

På sikt skal vi kunne tilby bedre service i denne løsningen. 

Mål med ny løsning

  • øke servicegraden og brukervennligheten for deg som bonde
  • legge til rette for en ensartet og effektiv bruk av tjenesten ved at du selv registrerer dine salgs- og kjøpsobjekt på Min side
  • bedre formidlingsgrunnlag og kvalitet på tjenesten
  • redusere manuelle arbeidssteg og ledetider 

I den nye løsningen skal systemet hente informasjon automatisk fra kontrollene og pris baseres på dette.  

Fordeler med ny løsning

  • Oppdatert Min side med bedre oversikt
  • Raskere status og tilbakemeldinger på bestilling og innmelding via Min side
  • Estimert prisoverslag ved bestilling og innmelding. Forutsatt at data fra kontrollene er korrekt.
  • Prising automatiseres basert på informasjon fra storfekjøttkontrollen og kukontrollen 

Opplysninger om dyra hentes direkte fra Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen til Min side. Oppdaterte kontroller og registre er altså viktig for at løsningen skal fungere best mulig.