Øker prisen for tung slaktegris

(03.04.20) Nortura øker prisen på slaktegris fra 85 til 90 kg med 80 øre pr. kg. fra mandag 13. april.

Gris i bingen

Siste prognose fra Nortura Totalmarked viser en underdekning av svinekjøtt på om lag 1 000 tonn isolert for 2020. Vi ser det er grunnlag for å heve vektgrensa for topp-prisen til 90 kg, samtidig som prisen på lett gris reduseres. Det betyr at prisen på slaktegris i intervallet 85 kg til 90 kg øker med 80 øre etter påske, ca 30 % av de leveransene som Nortura mottar er i dette vektintervallet. Prisen reduseres ved tyngre gris enn 90 kg.

De øvrige leveringsvilkårene og tilleggsytelser holdes uforandret.

Markedsbalansen er fortsatt skjør og Nortura Totalmarked er fortsatt tydelig på at det ikke er grunnlag for nyetableringer i næringa.

For deg som produsent så betyr dette at du nå kan fore til en litt høyere vekt uten at du får et nedtrekk i pris for den grisen som havner i intervallet 85 – 90 kg. Hvis du trenger råd og tips om framforings- og utslaktingsstrategi så ta gjerne kontakt med Norturarådgiveren i ditt område.