Oppdatert prisløype småfe 1. halvår 2022

(Oppdatert 18.02.22) Konsernstyret i Nortura har vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris, for å få ei komplett prisløype må en ha med endringer i grunntilskudd og omsetningsavgift. Konsernstyret i Nortura har i tillegg vedtatt en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar.

Lam på fjellbeite. Foto: Kari Torunn Sandviken Rusten

En god markedssituasjon betyr økt engrospris

I gjennomsnitt øker engrosprisen på lam med kr. 2,60 pr kg, og sau med kr. 5,00 pr kg første halvår. Samtidig reduseres omsetningsavgifta med kr. 0,20 pr kg både for lam og sau. Konsernstyret i Nortura har vedtatt en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar, Nortura forskutterer noe av økningen fra 21. februar.

Prisløype lam:

  Engrospris Grunntilskudd Omsetningsavgift Endring
3. januar (uke 1):*) + 2,00 kr/kg - 0,20 kr/kg**) - 0,20 kr/kg + 2,00 kr/kg
31. januar (uke 5): + 2,00 kr/kg     + 2,00 kr/kg
21. februar (uke 8): + 0,75 kr/kg     + 0,75 kr/kg
28. februar (uke 9): + 2,55 kr/kg   - 0,20 kr/kg + 2,75 kr/kg
14. mars (uke 11):   + 1,00 kr/kg   + 1,00 kr/kg
30. mai (uke 22): + 4,00 kr/kg     + 4,00 kr/kg

*) Ved årsskiftet kan det skje endringer i nettonotering (slakte-, skinn- og inntransportkostnader) som kan påvirke avregningsprisen.

**) Vektgrense for høgste sats på grunntilskudd er endra fra 13-23 kg til 13-25 kg. Det betyr at en må justere ned grunntilskuddet for å ikke utbetale mer enn bevilget beløp.

Prisløype sau:

  Engrospris Omsetningsavgift Endring
3. januar (uke 1): + 5,00 kr/kg - 0,20 kr/kg + 5,20 kr/kg

Prisløype vær:

  Grunntilskudd Endring
28. februar (uke 9): + 5,00 kr/kg + 5,00 kr/kg