Prisløype for storfe framover våren

(29.11.17) Det er tidligere informert om engrosprisendringer og omsetningsavgift for 2018, her er et sammensatt oppsett for prisløypa for storfe fra årsskiftet.

 

Endringer i engrospris

Endringer i omsetnings-
avgift, effekt avregningspris

Ekstra avtaletillegg

Oppgjørspris
til bonde*

Mandag 1. januar (uke 1):

+ 0,70 kr per kg

+ 0,40 kr per kg

 

+ 1,10 kr per kg

Mandag 26. februar (uke 9): 

- 0,70 kr per kg

- 0,80 kr per kg

 

- 1,50 kr per kg

Mandag 2. april (uke 14):

+ 1,50 kr per kg

 

 

+ 1,50 kr per kg

Mandag 16. april (uke 16):

+ 0,80 kr per kg

 

+ 0,70 kr per kg

+ 1,50 kr per kg

Mandag 30. april (uke 18):

 

+ 0,50 kr per kg

+ 0,70 kr per kg

+ 1,20 kr per kg


* Endringer i engrospris fører til tilsvarende endringer i avregningspris med unntak av korrigeringer i kostnader, innmatverdier og hudverdier. Det vil normalt bli korrigeringer av kostnader ved årsskiftet.

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2018 som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2017.

Prisløypen er lagt opp slik at det vil bli en prisnedgang på kr 1,50 i forbindelse med telledato 1. mars 2018. Dette vil kompensere for "telleeffekt" for ung okse, kvige og kastrat. Formålet er at slaktemodne dyr blir meldt inn for slakt i januar og februar.

Det vil bli en kraftig prisoppgang etter påske. Høyeste pris vil oppnås i mai og juni. Det er i denne perioden etterspørselen er størst. Det legges videre opp til en prisreduksjon mandag 2. juli ved at ekstra avtaletillegg på kr 1,40 vil opphøre.

Vi forventer deretter en stabil pris over sommeren, med en prisnedtrapping frem mot telledato 1. oktober. Detaljene på dette vil vi komme tilbake til når engrospris for 2. halvår 2018 er fastsatt i Norturas styre i mai.

 

Prisløyper 1. halvår 2018

Omsetningsavgifta for 2018