Prisløype småfe 1. halvår 2022

(26.10.21) Konsernstyret i Nortura har vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris, for å få ei komplett prisløype må en ha med endringer i grunntilskudd og omsetningsavgift.

Lam på fjellbeite. Foto: Kari Torunn Sandviken Rusten

En god markedssituasjon betyr økt engrospris

I gjennomsnitt øker engrosprisen på lam med kr. 2,60 pr kg, og sau med kr. 5,00 pr kg første halvår. Samtidig reduseres omsetningsavgifta med kr. 0,20 pr kg både for lam og sau.

Prisløype lam:

  Engrospris Grunntilskudd Omsetningsavgift Endring
3. januar (uke 1):*) + 2,00 kr/kg - 0,20 kr/kg***) - 0,20 kr/kg**) + 2,00 kr/kg
31. januar (uke 5): + 2,00 kr/kg     + 2,00 kr/kg
28. februar (uke 9): + 1,80 kr/kg     + 1,80 kr/kg
14. mars (uke 11):   + 1,00 kr/kg   + 1,00 kr/kg
30. mai (uke 22): + 4,00 kr/kg     + 4,00 kr/kg

*) Ved årsskiftet kan det skje endringer i nettonotering (slakte-, skinn- og inntransportkostnader) som kan påvirke avregningsprisen.

**) Forslag fra Nortura til Omsetningsrådet

***) Vektgrense for høgste sats på grunntilskudd er endra fra 13-23 kg til 13-25 kg. Det betyr at en må justere ned grunntilskuddet for å ikke utbetale mer enn bevilget beløp.

Prisløype sau:

  Engrospris Omsetningsavgift Endring
3. januar (uke 1): + 5,00 kr/kg - 0,20 kr/kg**) + 5,20 kr/kg

Prisløype vær:

  Grunntilskudd Endring
28. februar (uke 9): + 5,00 kr/kg + 5,00 kr/kg