Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2022

(25.10.21) Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

Prisløype storfe:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 1,60 kr/kg
Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris ned 1,20 kr/kg 
Mandag 28. mars (uke 13): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 18. april (uke 16): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 2. mai (uke 18): Engrospris opp 1,30 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 som vil være 2,50 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.

Prisløype gris:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 1,10 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 som vil være 1,00 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.

Prisløype lam:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 31. januar (uke 5): Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris opp 1,80 kr/kg
Mandag 30. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 som vil være 2,60 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.

Prisløype sau:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 5,00 kr/kg

Se fullstendig prisliste for småfe 1. halvår inklusive grunntilskudd og omsetningsavgift.

Prisløype egg:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
 

Hvordan blir avregningsprisen

Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom (ekstra avtaletillegg ligger i leveringsvilkår som krever innlogging), også justeringer på grunn av endringer i kostnader eller verdi på hud, skinn, innmat e.l.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.