Produsenter med høg A-eggprosent

(07.07.20) For tre år siden startet Team Egg med å løfte fram de produsentene som har de beste resultatene gjennom Nortura eggkontroll for henholdsvis A-eggprosent og dødelighet.

A-eggprosent er et godt mål for eggkvalitet, og dødelighet er et av flere relevante mål for dyrevelferd, altså viktige resultatmål i produksjonen. Samtidig er det disse delmåla som har størst variasjon fra produsent til produsent og hvor det ligger et stort potensial for forbedring.

Følgende kriterier ligger til grunn for rangering:

  • Innsett som ble avliva i 2019
  • Fullført innsett i Eggkontrollen
  • Minst 90 % levering
  • Skille miljø og frittgående/øko
  • De 10 % beste for hver driftsform, men minimum 3 stk.

Vi har tidligere presentert de produsentene som hadde lavest dødelighet. Nå følger de produsentene som har den høgeste A-eggprosenten. Gå inn på fagbiblioteket fjørfe, under Egg for begge sakene.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes