Rabatt på husdyrforsikring til Helsestorfebesetninger

(25.07.18) Gjensidige Forsikring gir 15 % i rabatt på husdyrforsikring til Helsestorfebesetninger. For mange storfeholdere utgjør dette rabatt på mer enn tusen kroner.

Det er en av flere gode grunner til å bli Helsestorfebesetning. Ekstra betaling for Helsestorfe er kr. 400,- for livkalv, og kr. 1000,- for avlsdyr.

Det er i hovedsak to krav, dokumentert frihet for BRSV og BCoV gjennom prøve, og godkjent Besetningsattest Helsestorfe. Begge har gyldighet i 12 måneder. 

Lenke til Besetningsattest Helsestorfe