Råd ved klipping av sau

(19.03.20) Mattilsynet sier at saueklipping kan gjennomføres, og at saueklippere sidestilles med andre yrkesgrupper som må utføre nødvendig arbeid på gårder. Det betyr at saueklipper må innhente smittestatus hos eier før besøk.

Dersom det er umulig å få gjennomført klipping før lamming, så kan sauen også klippes etter lamming. Det må skje minst 14 dager før utmarksbeiteslipp slik at det blir et isolerende ull-lag på sauen før den slippes på utmarksbeite.

Mattilsynet sier at klipping skal være utført seinest 1. juli, les mer på Mattilsynet sine sider.