Ringorm i Rogaland – reviderte tiltak i næringa pr. juli 2021

(Oppdatert 14.07.21) Konsekvensene av å få ringorm inn i besetningene er svært stor for den enkelte bonde som må gjennomføre omfattende og kostbare tiltak. Næringa har derfor innført tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.

Situasjonen i Rogaland anses nå for mer oversiktlig og under bedre kontroll enn før jul, men det dukker fortsatt opp nye tilfeller Næringa justerer nå tiltakene i tråd med dagens risikovurdering og i tett samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Endringer

Prinsippet om soner er beholdt, og det innføres en "observasjonssone" mellom de to tidligere sonene pga. tilfeller i dette området.

Det er ikke full stopp eller krav til børsteprøver i noen soner, kun krav om jodvask av ungdyr og kjøttfe fra høyrisikosonene. Jodvask vil kunne drepe evt smitte på enkeltdyr som kommer fra en besetning der det er smitte, men ingen kliniske symptomer. Forutsatt at jodvask gjennomføres riktig, gir det en betydelig redusert risiko, men ingen 100 % garanti. Se under for detaljer.

Hensikt

 • Hindre spredning av ringorm innad og ut av sonene

Tiltak

 • Risikosoner:
 • Rosa: Figgjoelva i nord, Håelva i sør, jernbanelinja i øst, kystlinja i vest
 • Gul: sonen ligger mellom rosa og rød soner. I sør følger grensen Håelva videre østover til Fv 505 (Garborgvegen/Undheimvegen) til Undheim, videre på Fv 4410 (Sikvalandsvegen) til rød sone starter ved kommunegrensen mellom Time og Gjesdal kommuner. I nord følger sonegrensen kommunegrensen mellom Gjesdal og Time, til grensen krysser Fv 4426 (Fjermestadvegen). Sonegrensen følger Fv 4426, videre Fv 4427 (Fjermestadvegen) og inn på Fv 505 (Kvernelandsvegen/Orstadvegen) nordover til rundkjøringen ved Fv 4466, og til rosa sonegrense.
 • Rød: Linja går fra Fitjanuten og vestover til Nonsfjell, videre til kommunegrensa mellom Gjesdal og Time. Følger kommunegrensa sørover til grensen mellom Time, Bjerkreim og Gjesdal. Videre følger kommunegrensa mellom Bjerkreim og Gjesdal til Dypingen. Linja følger gjennom Dypingen og videre gjennom Storavatnet i retning tilbake til Fitjanuten.
 • Kart
 • Gul sone er definert som “Observasjonssone”. Det er nå i denne sonen at de nyeste tilfellene er oppdaget, og det er grunn til å være ekstra årvåkne for nye tilfeller i denne sonen. Jodvask (se nedenfor) anbefales.
 • Tiltak i høyrisikosonen:
  • Ungdyr og kjøttfe skal vaskes med jod i forkant av salg. Kravet gjelde ikke melkekyr.
   • Jodvask:
    • Bruk 0,1 % aktiv jod løsning
    • Klipping av dyr i forkant øker effekten av jodvask og krever mindre væske.
    • Bruk av kroppsvarmt vann er en fordel – særlig ved kulde.
    • Plasser dyra slik at de ikke har kontakt med andre dyr i besetningen etter jodvask og på et lunt sted der de kan tørke.
  • Dyr skal følges av veterinærattest.
 • Risikosone for kjøttfe: hele Sør-Rogaland (til Høgsfjorden)
 • Tiltak i risikosonene for kjøttfe (ingen justeringer her):
  • Ikke salg av dyr ut av risikosonen
   • Unntaksvis kan det ved spesielle behov selges ut av risikosonen under følgende forutsetning:
    • Individuell vurdering av risiko gjennom dialog med selger
    • God dialog med kjøpere - disse bør informeres og anbefales8 ukers karenstid og gjerne isolat
    • Kun salg til sluttforingsenheter
    • Evt andre tiltak etter nærmere vurdering
  • Omsetning av dyr innen sonene med følgende smittereduserende tiltak:
   • Veterinærattest skal foreligge
   • Målretta informasjon fra livdyrformidlere til kjøpere om anbefalt karensperiode på 8 uker
 • Generelle råd og tiltak
  • Redusere antall smittekontakter gjennom å fortrinnsvis overføre alle dyr fra en besetning til kun en mottager - dette er særlig viktig ved omsetning av avlsdyr
  • Karensperiode
   • Forskriftskravet for all omsetning er at det ikke er tillat å selge dyr ut av en besetning som har kjøpt inn dyr før etter 14 dager. De spesifikke dyra som er kjøpt inn kan ikke selges før etter 30 dager (14/30 dagers regelen).
   • Det anbefales at kjøper ikke selger videre før det har gått 8 uker.
   • Det anbefales å lage en plan for innkjøp og salg slik at en kan oppfylle disse punktene. Det er innebærer bl.a. å selge unna dyr før man tar inne nye.
   • Kjøpere anbefales å sikre seg at de ikke kjøper fra noen som selv har kjøpt inn dyr siste 8 uker
   • Fortrinnsvis kun salg av fôringsdyr til "sluttforingsenheter" (ikke kombinasjonsbruk)
  • Veterinærattest - anbefales generelt

Anbefaling angående vaksinering mot ringorm i smittede områder

Med «definert område» henviser det til spesielle områder i Rogaland med mange smittede besetninger. Områdene er definert av en prosjektgruppe som jobber med å utrydde ringorm i storfebesetninger i Rogaland.

Lenke til pdf.dok. om anbefaling angående vaksinering i smittede områder

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes