Slakting i faste uker etter påske

(Oppdatert 02.07.21) Slaktinga av sau og lam utenom sesong er avgrensa. Det er mest rasjonelt å slakte full dag når en først starter opp ei småfe-slakteline. Nortura vil derfor prøve ut om en får til mer kostnadseffektiv slakting med å slakte småfe i færre uker utenom sesong, men samtidig gå ut med en plan for når det blir slakting.

Vi går nå inn i ei periode med liten småfeslakting. For å få til rasjonell slakting, samler vi småfeslaktinga på enkelte slakteuker.

Vi informerer også om de planlagte slakteukene slik at det blir enklere å planlegge for småfebonden. Det kan bli avvik i planen ved liten innmelding.

Plan for slakteuker for alle helårs småfeslakteri i Nortura i 2021 fra uke 17 til 31:

Uke  Dato Karasjok Målselv Bjerka Malvik Førde Sandeid Forus Gol
17 26.04   1   1 1 1   1
18 03.05     1       1  
19 10.05 1 1   1   1   1
20 17.05         1   1  
21 24.05   1            
22 31.05     1 1 1 1 1 1
23 07.06   1            
24 14.06           1 1 1
25 21.06   1   1 1      
26 28.06     1       1 1
27 05.07   1     1     1
28 12.07                
29 19.07   1         1  
30 26.07           1 1  
31 02.08   1         1 1

Endringer fra opprinnelig plan:

  • Fra uke 28 til 27 i Førde.
  • Forus slakter lam i uke 26, stengt for småfeslakting uke 27 og 28 og oppstart igjen i uke 29.

  • Sandeid har stengt i 4 uker og tatt bort slakting i uke 27. Forus skal slakte for Sandeid i uke 29.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes