Smågrismarkedet i Nortura

(25.04.19) Svinenæringen er inne i en utfordrende tid, langvarige overskudd av slaktegris og smågris, store lager har bidratt til dårlig økonomi for alle.

Smågriser

Nå ser prognosene bedre ut, og det vises til et begrenset underskudd. Dette er gledelige signal for hele næringen. 

Vi kjenner næringens grep så langt. Dugnadsbasert reduksjon hos smågrisprodusenten, utkjøp/avvikling av produsenter, og uttak av smågris til slakt. Dette er ordninger som på sikt skal gi oss en bærekraftig næring i balanse.

Den utfordrende tiden har også medført at en del slaktegrisplasser for tiden står litt på vent mens andre har valgt å avvikle driften eller redusert betydelig. 

– Nortura treng derfor slaktegrisplasser i en utfordrende periode nå i sommer. Behovet er klart størst i Region-Vest der vi har store utfordringer i kommende periode, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

Ta kontakt om dere kan bidra på en god måte!