Status egg- og fjørfekjøttkontrollen

(20.03.23) Nortura Eggkontroll og Nortura Fjørfekjøttkontroll vil være nede fra 21. mars kl. 08:00 til midten av uke 13 på grunn av flytting av data fra gammel til ny kontroll.

Det er bedre med en høne i hånden enn ti på taket...

Jobben med å opprette nye kontroller nærmer seg slutten. 

Ved overgangen til ny løsning skal data kopieres fra den eksisterende databasen og over i den nye. For å gjøre dette må den midlertidige kontrollen stenges i én uke mens dataene flyttes.

Det vil ikke være mulig å gjøre registreringer i dette tidsrommet.