Tilskudd til konvertering fra smågris- til slaktegrisproduksjon

(07.02.20) Kraftig effektivitetsøkning i smågrisproduksjon de siste årene, kombinert med et ikke ubetydelig frafall av oppfôringsplasser, har ført til et vedvarende og eskalerende problem med ubalanse mellom utbud av smågris og tilgjengelige oppfôringsplasser i deler av landet. Med det som bakgrunn vedtok konsernstyret i Nortura i desember en ordning med tilskudd til konvertering fra smågris- eller kombinert produksjon til kombinert- eller slaktegrisproduksjon.

Gris i bingen

Ordningen er dermed aktuell for produsenter som produserer og selger smågris i de regioner som har ubalanse. Behovet er størst i region Midt og region Vest.

Hvem kan ta del i ordningen?

  • Smågrisprodusenter som konverterer til slaktegris-/kombinertproduksjon
  • Kombinertprodusenter med smågrissalg som øker egen framfôring av slaktegris eller legger om til slaktegrisproduksjon.

Tilskudd
Det gis et tilskudd på kr 450 pr omsatt smågris pr år (med bakgrunn i gjennomsnitt for 2018 og 2019) som konverteres til slaktegris. Tilskuddet gis som en engangsutbetaling.

Omleggingen må medføre en konvertering av minimum 300 stk pr år.

En kombinertprodusent som i 2018 og 2019 i gjennomsnitt solgte 500 smågriser, vil ved å redusere salget/øke fremfôringen med 500 stk pr år, få et tilskudd på 500 stk * 450 kr = 225.000 kr.

Forutsetninger
Ved å inngå slik avtale forplikter produsenten seg blant annet til følgende:

  • Å levere gris til Nortura i en periode på 10 år fra tilskuddet er utbetalt.
  • Gjennomføre konverteringen så raskt som mulig, og senest slik at det gir full effekt i 2021.

Tidsramme og nærmere informasjon
De som ønsker å få nærmere informasjon om ordningen bes å kontakte tilførselsleder i sitt område. Interesse for å ta del i ordningen må gjøres innen 1. april 2020.

Det er opp til Nortura å vurdere behov/omfang i det enkelte område. Totalt er det satt en ramme oppad på 15.000 slaktegriser.