Trekkfuglene kommer - øk smitteberedskapen!

(06.04.22) I 2021 fikk vi de første påvisningene av høypatogen fugleinfluensa i kommersielt fjørfehold i Norge. Det betyr at smittetrusselen har kommet tett på oss.

Vi må være forberedt på at det påvises fugleinfluensa på villfugler nå i vår, og at det kan bli innført portforbud i enkelte kommuner, i større områder eller i store deler av/hele landet.

De første trekkfuglene har kommet, og det vil øke på de kommende ukene.

Det er derfor viktig at alle produsenter skjerper egen beredskap og smittebeskyttelse.

Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er fortsatt det viktigste tiltaket for å unngå smitte inn i kommersielle flokker. Smitteverntiltak inkluderer blant annet god slusepraksis og en oppdatert smittevernplan. Smittevernplanen er noe som skal være kjent og følges av alle som arbeider i dyreholdet og den skal beskrive rutiner for å sikre godt smittevern i dyreholdet.

Ingen ting slår gode daglige rutiner for smitteforebygging - året rundt - med eller uten fugleinfluensa!