Søk:

Verktøylinje

Uakseptabel dyrevelferd

(07.12.17) I forbindelse med Mattilsynet sitt tilsynsprosjekt i slaktegrisbesetninger i Rogaland, har det blitt vist uakseptable dyrevelferdsforhold og klare brudd på dyrevelferdsregelverket.

IllustrasjonsbildeNortura vet at dette ikke er representativt for majoriteten av svinebesetningene, men like fullt bidrar det til å rive ned tilliten til næringen.

Nortura vil understreke viktigheten av å bruke sykebinger/isolere syke og skadde dyr, og sørge for at disse får behandling av veterinær.

Gris som har en dårlig prognose skal avlives umiddelbart, det samme gjelder for gris som ikke er transportdyktig. Det skal være daglig tilsyn med dyra, og flere ganger om dagen dersom det er syke dyr i besetningen. Grisen skal ha strø i bingen. Disse forholdene må etterleves til enhver tid.

Vi ønsker fortsatt være stolte av vår svineproduksjon – da er det avgjørende at alle sørger for at dyrevelferden følges opp.

Dersom du har behov for råd eller veiledning, så ta kontakt med oss!