Utbetaler kvantumstillegg på gris

(23.05.19) Nortura avregner nå 17,6 mill kr i kvantumstillegg 1. tertial for gris, kvantumstillegget betales ut mandag 27. mai.

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og fjørfe er gått helt ut av ordningen, mens småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret.

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Se våre leveringsvilkår på medlem.nortura.no for beregning. Spørsmål kan rettes til Nortura Medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.