Utbetaler kvantumstillegg på gris

(28.09.20) Nortura avregner nå 17,2 mill kr i kvantumstillegg gris for 2. tertial, kvantumstillegget betales ut onsdag 30. september.

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Det er kun gris som avregnes tertialvis. Småfe beregnes kun ved årsoppgjør, det samme for storfe der kvantumstillegg ble gjeninnført fra 2. halvår og vil utbetales over nyttår. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Fjørfekjøtt utbetales etter kalenderårets slutt.

Se våre leveringsvilkår på medlem.nortura.no for beregning.

Spørsmål kan rettes til Nortura Medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.

Beklageligvis står det første tertial på avregning, det er selvsagt andre tertial som ligger til grunn for beregning.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes