Endringer i Dyrevelferdsprogram slaktekylling fra 1. januar 2015

(14.01.15) Landbruks- og matdepartementet vedtok like før jul innstramminger i Dyrevelferdsprogram slaktekylling gjeldende fra 1. januar 2015.

1. Brattere "tråputetrapp"

I Forskrift om hold av høns og kalkun er "tråputetrappa" endra slik at dyretettheten må 5 kg/m2 ned istedenfor 3 kg/m2 for ett innsett med C, og 3 kg/m2 ned istedenfor 2 kg/m2 for ett innsett med B. Videre må man ha tre innsett med A på rad (mot to før), for å øke 2 kg/m2 om man er i intervallet 33-36 kg/m2.

Ny tabell blir som følger (endringer i rødt):

Tillatt maks. tetthet (kg/m2)

Oppnådd nivå

Konsekvenser i påfølgende innsett

Over 25 kg t.o.m. 33 kg

Ett innsett med A

Økning med maks 2 kg.

Over 33 kg t.o.m. 36 kg

Tre innsett med A på rad

Økning med maks 2 kg.

Over 25 kg t.o.m. 36 kg

Ett innsett med B

Reduksjon med 3 kg.

Unntak: etter fire innsett med A på rad gir ett innsett med B

Ingen endring.

Over 25 kg t.o.m. 36 kg

Ett innsett med C

Reduksjon med 5 kg.

 

2. To helseovervåkingsbesøk per år

I tillegg endres vilkårene for godkjenning av Dyrevelferdsprogram slaktekylling slik at det blir krav om to helseovervåkingsbesøk per år mot ett til nå. Det er ikke avklart med Mattilsynet hvordan dette skal skje enda. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når det er klart.