Bruk av Sauekontrollen i høstsesongen

(01.07.21) Med oppdatert Sauekontroll fra våren av, med registreringer av lamming og dertil hørende egenskaper (lammedato, fødselshjelp, spenestørrelse, farnr, kjønn på lam, evt. oppvekstkode, fødselsvekt og vårvekt), har en stor nytte av dette utover høsten.

Sauekontrollen App er kjekk å ha til registrering også uten nett. Foto: Grethe Ringdal

Sauekontrollen App er kjekk å ha til registrering også uten nett. Foto: Grethe Ringdal

Aktiv bruk av Sauekontroll gir glede, arbeidsbesparelser, rasjonalitet i arbeidet og bedre oversikt på travle arbeidsdager om høsten. Dette gir også bedre økonomisk utbytte av besetningen.

Her er forslag på web-rapporter som er aktuelle å bruke i høstsesongen. (Menyvalget Rapporter):

  • Veiing - Tilvekstrapport (Kun standardvektene fødsel, vår og høst) og Veiing - Tilvekst alle vekter (Alle veiedatoer inkludert)
  • Tilsyn/sanking - Manglende sanking (Betinger at dyr er registrert sluppet. Høstvekt, flytting fra utmarksbeite til innmarksbeite eller sankedato fører til at sauen/lammet blir registrert som sanket. Tilgjengelig også i appen)
  • Paring/avl - Innavl (Kan blant annet brukes ved kjøp av vær. Aktuelle avlsværer kan legges i værlista tidlig på høsten for å sjekke innavlsstatus før du bestemmer deg for evt. kjøp)
  • Paring/avl - Disponering av lam (Utplukk av slaktelam, kåringskandidater og livlam. Lam merka som livlam kommer ikke på rapporten slaktemodne lam.)
  • Slakt - Slaktemodne lam (Gir grunnlag for å stipulere antall lam som kan meldes inn til slakt på grunnlag av registrerte vekter. Jevnlig veiing gir bedre grunnlag)
  • Slakt - Nøkkeltallsanalyse slakt (Kan blant annet gi signaler om det er variasjoner på klasse, fett osv. i de ulike leveringene utover høsten)
  • Analyser og andre - Værresultater (Gir oversikt over tilvekst og slakteresultater for værene som er brukt i besetninga)
  • Analyser og andre - Grunnlag erstatningssøknad (Brukes som vedlegg til søknad om erstatning for rovdyrdrept sau)
  • Analyser og andre - Livsløpsproduksjon søye (Brukes årgangsvis for å finne de beste søyene i den enkelte årgang. Ta livlam fra disse)
  • Analyser og andre - Middeltall (Brukes til å sammenligne resultater fra de siste årene. Se spesielt på tap av lam, totalavdrått per søye og gj.snitt høstvekt og ant. høstveide)

For de som ikke har tatt i bruk Sauekontrollen App, anbefaler vi å laste den fra Google Play eller App Store. Appen er inkludert i medlemskapet og er derfor gratis å laste for bruk. I tillegg til registreringer og oppslag har appen en del utvalgte rapporter.

Når man bruker appen, er det viktig å synkronisere dataene mot weben med jevne mellomrom. Dette krever tilgang til internett, men bruk av appen til å registrere eller slå opp dyr kan gjøres uten nettverk eller mobildekning.

 

Bli med i sauekontrollen

63 % av alle slaktelam i Nortura kommer nå fra en besetning som er med i  Sauekontrollen. Ønsker du også å bli med, så ta kontakt med din Norturarådgiver!