Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe / Lammesesongen /Slaktestatistikk

Verktøylinje

Lammesesongen 2017

Hjelp oss å løfte salet!

(13.10.17) Da har vi med oss slaktestatistikk for fyrste veka i oktober (veke 40, 2. - 8. oktober).

Fra beitesesongenAv: Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura

I denne veka slakta Nortura 71 300 lam med medel slaktevekt 17,9 kg, medel klasse R (7,9) og medel feittgruppe 5,6 (2+/2).

Lamma vog i snitt 0,5 kg mindre enn i veke 40 i 2016, men medel klasse var faktisk 0,1 over fjoråret.

Vi har hatt same tendens heile sesongen.

Statistikken under viser også at klassen held seg på nivå med fjoråret til tross for 0,6 kg lågare vekt.

Dette må bety at lamma har hatt ein god start med god tilvekst i vår. Vi ser også at mange gjer ein god jobb med sluttfôring. Det er viktig for å halde kvaliteten oppe i år som dette når beitet ikkje har vore på topp.

Sesongen rullar vidare i Nortura. Denne veka (veke 41, 9. - 15. oktober) ser vi ut til å slakte ca 67 500 lam. Dette er ca 1 500 fleire enn i same veke i fjor.

I neste veke (veke 42, 16. - 22. oktober), er det planlagt å slakte 64 600 lam, dette er også litt over fjorårets slakting, så vi kryp innpå fjoråret sakte men sikkert nå.

Hjelp oss å løfte salet!
Salet ser dessverre ut til å svikte litt etter at fårikålens festdag var vel i hamn. Det ser difor ut til at ca 13 000 lam blir lagt inn på reguleringslager i neste veke.

På grunn av lågare sal i veke 40, så ligg vi nå mellom 3 og 4 % under fjorårets sal av stykka sau/lam.

Framleis er det massevis av nydeleg lammekjøtt i butikkane, og vi gjer vårt beste for å utnytte siste del av ferskvaresesongen. Det er difor berre å kjøpe Gilde-lam, og hjelpe oss å løfte salet minst på fjorårsnivå!

Statistikk

Graf

 

» Oversikt veke 27 - 40, pdf. 39 kb

» Oversikt veke 27 - 39, pdf. 33 kb

» Oversikt veke 27 - 38, pdf. 38 kb

» Oversikt veke 27 - 37, pdf. 33 kb

» Oversikt veke 27 - 36, pdf. 39 kb

» Oversikt veke 27 - 35, pdf. 38 kb

» Oversikt veke 27 - 34, pdf. 38 kb


 


 

Statistikk frå Animalia   www.animalia.no