Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe / NOR-X farrase /Avl

Verktøylinje

Avlsmål, egenskaper og organisering av avlsarbeidet

(Oppdatert per 03.10.12) Nor-X og andre kjøttsauraser, blir selektert etter kjøtt-indeksen (K-indeks).

Nor-X og andre kjøttsauraser, blir selektert etter kjøtt-indeksen (K-indeks) som har denne vektlegginga:

 1. Slakteklasse (25)
 2. Fettgruppe (25)
 3. Slaktevekt (45)
 4. Morsevne vår (2)
 5. Morsevne slakt (3)
 • Slaktevekt:
  • Best mulig tilvekst hos lamma
 • Slakte kvalitet:
  • Best mulig slakteklasse
  • Minst mulig fettmengde
  • Ikke for høy benprosent
 • Ull:
  • Som for det nasjonal avlsarbeidet. Klasse C1, med mulighet for disp
 • Eksteriør:
  • Funksjonell sau med tilfredsstillende bruksegenskaper som beskrevet i kjøttkåringsreglementet


Nor-X og de andre kjøttsauavlsbesetningene er en del av NSG sine avlsbesetninger og de produserer gode værlam som kjøttkåres (se kjøttkåring) og de beste værene avkomsgranskes i egen flokk. Avlsbesetningene selger kjøttkåra værlam og avkomsgranska værer til bruksbesetninger som ønsker å drive bruksdyrkryssing (se bruksdyrkryssing) i flokken sin.  

Nor-X bruksbesetninger
Nor-X bruksbesetninger skal produsere gode slaktelam ved bruksdyrkryssing med Nor-X eller andre kjøttsauraser. Bruksbesetningene kjøper da kjøttvær fra en avlsbesetning innenfor områder det er tillatt å utveksle hanndyr, eller de kan produsere sin egen Nor-X vær ved inseminering av gode kjøttsøyer i egen flokk med kjøttsausæd.

» Nor-X værer for salg