Endring i prisar og tilskot 1. halvår 2024

(20.11.23) Konsernstyret i Nortura har vedteke uendra engrospris for både sau og lam for 1. halvår 2024. Nortura Totalmarked har laga ei prisløype for å ta ut denne prisen. I tillegg aukar grunntilskotet på lam etter nyttår.

Lam på haustbeite. Foto: Grethe Ringdal, Nortura

Lam:

  • Måndag 1. januar: Engrospris opp kr 1,60 pr kg + kr 1 pr kg pga auga grunntilskot +/- endringar i andre tillegg, trekk og avgifter i nettonoteringa.
  • Måndag 27. mai: Engrospris opp kr 4,00 pr kg.

Sau:

  • Måndag 1. januar: Uendra engrospris +/- endringar i andre tillegg og trekk i nettonoteringa.

I jordbruksavtala i 2023/24 kom det også endringar i pristilskot frå Staten som blir utbetalt av slakteria. Endringane gjeldande frå måndag 1. januar er:

  • Lam: Kvalitetstilskot opp kr 20 pr lam O+ og betre (det blir ikkje utbetalt kvalitetstilskot for lam slakta etter teljedato 1. mars fram til 15. april)
  • Kje: Kvalitetstilskot opp kr 70 pr kje og vektgrensa for å få kvalitetstilskotet er heva frå 3,5 til over 5,0 kg
  • Distriktstilskot i sone 4 og 5 (Nord-Noreg): opp kr 3 pr kg

Vær:

  • Måndag 26. februar blir det innført grunntilskot på vær med kr 5 pr kg.

Prisløyper engrosprisendringer kjøtt og egg 1. halvår 2024