Søk:

Meny

Verktøylinje

Raigrasbeite:

Etablering av raigrasbeite

(Sist oppdatert 01.06.17) Dersom du skal etablere eit tidleg raigrasbeite til kopplam, bør ein så ei blanding av Italiensk og Westerwolsk raigras. Italiensk raigras er det beste beitegraset, men Westerwoldsk kjem tidlegare, difor bør det vera med. Bruk 3,5 – 4 kg såfrø pr dekar, 75 % Italiensk og 25 % Westerwoldsk raigras.

Raigras, klikk for større bildeAv: Finn Avdem, fagsjef småfe

Behovet for beite vil vera lite i starten, difor vil ca 0,2 dekar pr lam vera nok i fyrste omgang. Da er størst mogleg av arealet tilgjengeleg for tradisjonell vårbeiting.

I slutten av juni, etter at sauen er slept til utmarka, kan ein så ytterlegare 0,4 dekar til pr overskotslam med Italiensk raigras. Dette arealet vil da vera klar for beiting frå starten av august når beitebehovet verkeleg byrjar å auke.

Ein har da rikeleg med raigrasbeite til overskotslamma og sannsynlegvis også til sluttfôring av ein del lam som ikkje er slaktemogne ved sanking.

Dersom ein ynskjer å så heile arealet om våren, bør ein del av raigraset haustast og ensilerast i løpet av sommaren. Her er det også bra med Westerwoldsk raigras fordi dette vil skyte slik at det blir meir struktur og tørrstoff i surfôret. Gjenveksten som skal beitast vil vera Italiensk raigras. Det er bra om det i samband med raigrasbeitet er litt grovare kantvegetasjon som lamma også kan beite på, for å regulere vomfunksjonen og unngå blaut avføring.

Gjødsling, stell og frøkostnad
Ved fyrste avbeiting bør plantehøgda vera ca 15 cm og ved seinare avbeiting ca 10 cm. Lamma bør sleppast på nytt skifte når beitehøgda er nede i ca fire cm.

Det vil truleg passe med to til tre skifte i starten og gradvis utviding til fire til fem skifte. Gjødsling bør skje etter gjødselplanen, men som utgangspunkt kan ein rekne 5 kg N pr dekar dersom ein skal beite frå våren og 3 - 4 kg N pr dekar etter kvar avbeiting.

Skal ein hauste ei avling før beite, bør ein gjødsle med 10 kg N pr dekar. Ein bør pusse beitet etter kvar avbeiting for å behalde ein god beitekvalitet. Raigrasfrø kostar kr 36 kr pr kg. Frøkostnaden blir da ca kr 80 pr lam dersom vi reknar 0,6 dekar pr lam.

Lam på beite, klikk for større bilde


Sjå også artikkelen Prøv italiensk raigras i år!, i fagbibliopteket under Beite. Artikkelen er linka opp om du er pålogga.