Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe / Lam 2017 /Foredrag

Verktøylinje

Foredrag fra lammekongressen

(07.02.17) Hadde du ikke anledning å komme på lammekongressen denne gangen så legger vi endel av foredraga tilgjengelig her fra manusheftet. Det kan du laste ned som pdf.

Dag 1 pdf.
Difor vil eg vera sauebonde
v/ sauebonde Bodhild Fjelltveit, Bergen
Praktisk bruk av gjetarhund – korleis komme i gang
v/ Cathinka Kjelstrup, rådgjevar gjetarhund NSG og Arne Loftsgarden, leiar i gjetarhundrådet i NSG
Bruk av droner for å finne sau
v/ Rune Storvold, seniorforskar i Norut, Tromsø
Logistikk og handtering av sau
v/ Jo Agnar Hansen og Karin Johanna Mattsson, sauebønder frå Alvdal i Hedmark
Erfaringar med kraftfôrstasjon til sau
v/ Per Johan Lyse, sauebonde frå Tysvær i Rogaland
Kva kjenneteiknar sauebruk med rimeleg og dyrt grovfôr?
v/Harald Pedersen, rekneskapsførar i Tveit rekneskap og sauebonde frå Haugesund i Rogaland
Kg kraftfôr per kg kjøtt, eit nytt viktig produksjonsmål for sauehaldet
v/ Stig Runar Størdal, rådgjevar i Nortura og Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura
Kor norsk kan kraftfôret bli?
v/ Leidulf Nordang, utviklingssjef drøvtyggarfôr, Felleskjøpet fôrutvikling
Meir norsk ull til norske ullvarefabrikkar
v/ Marion Tviland, leiar for ullavdelinga i Norilia
Dag 2 pdf.
Avl i ein bruksbuskap
v/ Endre og Sindre Borch, sauebønder frå Jøvik i Troms
Nye eigenskaper i saueavlen
v/ Inger Anne Boman, avlsforskar i NSG
Genomisk seleksjon: Kvifor og korleis?
v/ Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG
Koksidiose hjå lam- resistens og førebygging
v/ Ane Odden stipendiat ved NMBU Sandnes
Korleis få til god tilvekst og lite tap hjå overskotslamma
v/ Linn Hege Engen, rådgjevar i Nortura og Vibeke Tømmerberg, spesialveterinær HT sau, Animalia

Risikofaktorar og førebygging av mastitt hjå sau
v/Tore Skeidsvoll Tollersrud, spesialveterinær HT-sau Animalia

Manushefte lam 2017 (pdf. 17 909 kb)