Velkomen til LAM 2020 i Tromsø

Laurdag 7. og søndag 8. mars 2020 inviterer Nortura, i samarbeid med Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgivning, til ny lammekongress på Clarion Hotel Edge i Tromsø.

LOGOHotellet Clarion Hotel Edge i Tromsø har stor kapasitet både når det gjeld rom, møtelokale og utstillingsareal og ligg midt i Tromsø sentrum. Alt ligg difor til rette for ein vellykka kongress!

Programmet byrjar å ta form, og vi planlegg foredrag innan desse fagområda:

  • Fôring og grovfôrøkonomi
  • Korleis førebygge leddbetennelse hjå lam?
  • Korleis velje rett strategi mot innvortes parasittar?
  • Kan mosjon og god plass i høgdrektigheit førebygge lammingsvanskar og lammedød?
  • Automatisk klassifisering av sau og lam
  • Inn- og utmarksbeiting
  • Avl med genomisk seleksjon
  • Effektivt gjerdehald

På fredag den 6. mars inviterer Team småfe i Nortura Nord til busstur for den som vil sjå området rundt Tromsø. Ein påmeldingsportal med program, prisar og anna praktisk informasjon vil bli lagt ut så snart alt er klart. 

Vi sjåast i Tromsø!
 

Meir om programmet:

To store forskingsprosjekt på fôring og grovfôrøkonomi er nå i ferd med å bli sluttført, og resultat frå desse forsøka vil bli presentert på kongressen. Helsetjenesten for sau (HT-sau) vil presentere resultat frå feltforsøk som er gjort for å redusere risikoen for leddbetennelse hjå lam. Nye forenkla tilrådingar for å velje rett strategi mot innvortes parasittar vil også bli presentert.

Team Småfe i Nortura og HT sau har fått med seg 11 sauebønder denne våren som prøver ut korleis mosjon og god plass til høgdrektige søyer påverkar lammingsvanskar og lammetap. Vi håpar å kunne presentere resultat frå dette feltforsøket. I tillegg vil det vera fleire foredrag med fokus på utmarksbeiting.

Animalia skal denne slaktesesongen teste ut automatisk klassifisering av sau og lam ved hjelp av ny kamerateknologi. Vi håpar å gje LAM 2020 deltakarane resultat frå dette prosjektet.