Søk:

Meny

Verktøylinje

Lammesesongen 2018

Leveringsvilkår for småfe

Foto: Kari Mørkve Jordalen

I år er det tre endringer i leveringsvilkårene for småfe. På grunn av at Nortura har behov for å redusere tilleggsytelsene, er kvantumstillegget for ull fjernet for 2018. Det er heller ikke noe effektivitetstillegg for sau fordi vi greier å styre saueslaktinga ved å variere engrosprisen og grunntilskuddet. KSL trekket er endret som følge av ny bransjeavtale.

Fullstendige leveringsvilkår for småfe finner du i lenken under, eller i informasjonsheftet.

» Leveringsvilkår småfe
 

Utnytt leveringsvilkåra og få betre pris

Nortura-medlemmene fekk i 2017  utbetalt i middel mellom  8 og 9 kr per kg lam i form av tilleggsytingar. Dette er betaling frå fellesskapet for god kvalitet, marknadstilpassing  og sparte kostnader, samt ein bonus for levering over eit visst kvantum sau- og lammeslakt til Nortura. Det er difor viktig å setje seg inn i leveringsvilkåra og tenkje igjennom korleis ein kan ta ut høgast mogleg pris. Her er eit eksempel på korleis du kan plusse på avrekningsprisen s 5 ved å utnytte leveringsvilkåra:

Vi føreset eit lam på 20 kg, levert i Gourmetlam-perioden i ei pulje på minst 15 dyr og at garden leverer minst 1000 kg saue- og lammeslakt til Nortura.

  • Puljetillegg: (kr 10-50,- per dyr): kr 0,50-2,50 per kg
  • Tillegg Stjernelam: kr 2,50 per kg
  • Tillegg Gourmetlam: kr 2,00 per kg
  • Kvantumstillegg min. 1000 kg slakt : kr 0,40-1,70 per kg
  • Lammeringstillegg (kr 10 per dyr): kr 0,50 per kg
  • Støtte elektroniske øyremerke (kr 12 per dyr): 0,60 per kg
    Sum: kr  6,50-9,80 per kg lam

Dersom ein utnyttar leveringsvilkåra maksimalt og prisprognosen s 5 blir ein realitet, så vil eit R lam slakta i veke 36 betale seg med ca kr 59,50 per kg (inkludert grunntilskot). I tillegg kan ein unngå stoppsats på kr 150 dersom ein samlastar med ein eller fleire naboar.