Søk:

Meny

Verktøylinje

Lover bedre ullinformasjon

(03.05.10) Nortura og Norilia jobber kontinuerlig for å redusere kostnadene med konsernets ullvirksomhet for å kunne betale en best mulig ullpris til bonden.

- Blant annet ble ullstasjonen på Tynset lagt ned i 2009. Ull fra dette området blir nå kjørt til Gol, som skal bli hovedmottaket for hjemmeklipp i Sør-Norge. Det er også gjennomført andre kostnadsbesparende tiltak, sier Kristin Orlund, disponent i Ullavdelingen i Norilia.

En av de store kostnadsdriverne i ullvirksomheten er inntransport. På ullstasjonen på Gol er det derfor innført styrt inntransport, noe som innebærer at ull kjøres inn etter hvert som den blir klasset. Dette medfører at innkjøringsmønsteret har blitt annerledes enn før for de produsentene som tidligere soknet til ullstasjonen på Tynset. Inntransporten foregår i samarbeid med lokallagene i Norsk Sau- og Geit.

- Omlegginger er krevende og det har kommet en del henvendelser til Norilia og Nortura som tyder på at vi ikke har vært gode nok til å informere produsentene og lokallagene om det nye opplegget rundt inntransport av ull til Gol. Disse tilbakemeldingene har vi tatt på alvor, og vi er derfor i ferd med å etablere et nytt opplegg for informasjonsflyt, sier Orlund.

Det nye opplegget vil være på plass til høstullsesongen 2010, og vil blant annet innebære at lokallagene i Norsk Sau og Geit får en foreløpig beskjed om planlagt innsamlingsuke tidlig i sesongen. Senest 14 dager før, vil det bli gitt endelig beskjed om innsamlingsdato og sted.

- Vi beklager at vi ikke har klart å gjøre dette bedre før, men håper de nye rutinene heretter vil gjøre planleggingen enklere for alle involverte, sier Kristin Orlund.

Søkeord: Ullhenting