Søk:

Meny

Verktøylinje

Nye medlemmer av Nortura klyppeteam i vest

(29.01.18) I høst var det flere lokale Sau og Geitalslag som hadde klipperkurs på Vestlandet. Ut fra rapportene var det mange unge med talent som ønsket å bli saueklippere.

Saueklipping. Foto: Kristina Jordalen

Av: Eirik Kolbjørnshus, rådgiver småfe

Disse klipte noe på bygdene i høst, og Nortura klyppeteam har nå avholdt to møter sammen med Norilia for å gi disse unge klipperne noe mer faglig om ull og hvordan Nortura klyppeteam jobber.

Etter disse møtene har mange sagt seg villige til å være en del av Nortura klyppeteam.

Nortura ønsker at saueprodusenten skal ha god mulighet til å få klipt sauene. Av den grunn støtter Nortura klippemiljøet med fagsamlinger, profilklær og hjelper til med å bygge nettverk blant uerfarne klippere. Dette gjør vi gjennom Nortura klyppeteam. Nå har vi fått en ny gjeng på vest.

Som saueprodusent finner du lister over klippere du kan ringe til (listen krever innlogging). Disse er mva-registrert og selvstendig næringsdrivende, avtal tid med disse direkte.

Mange av de jobber i team og ønsker å reise minimum 2 sammen. Om du ikke finner noen med adresse i ditt nærområde, ta kontakt med din nærmeste småferådgiver, de har løsninger.

Ta godt imot disse klipperne, og gi de tid og rom til å bli gode. Her har vi saueklippere for fremtiden.