Søk:

Meny

Du er her: Hovedsiden / Oksvik gård 

Verktøylinje

Nytt visningsfjøs i Troms:

Oksvik gård

(21.12.10, oppdatert 19.11.13) I Oksvik like sør for Lyngseidet i Lyngen Kommune i Troms bor Asgeir Larsen sammen med kona Rita som jobber som lærer, og 3 døtre i alderen 6 til 14 år.

Rita og Asgeir Larsen

Av:Lars Ivar Fause, rådgiver

Asgeir starta som bonde på slutten av 80- tallet sammen med en av brødrene sine. De drev da blant annet med sau og gris. I 1995/96 kjøpte han et lite bruk uten bygninger og bygde først bolighus, før han like etter satte opp et sauefjøs med plass til ca 70 - 80 sau. Det gikk ikke mange årene før fjøset ble utvida med fôrsentral og vaktrom, og noen år etter dette ble fjøskassen forlenget slik at det ble plass til ca 130 - 140 sau.

Med så mange jenter i huset er det selvfølgelig lyngshester på gården, og redskapshus og stall er derfor også kommet opp.

Asgeir har hele tiden ønsket å ha gården som sin hovedarbeidsplass, og har også klart å ha det slik. Med god drift, godt samarbeid med andre og et nøkternt forhold til investeringer har økonomien vært helt grei.

Det er et godt sauemiljø i Lyngen, og Lyngsværingene er ikke redd for verken friske diskusjoner eller å prøve noe nytt. Asgeir var også medlem av fagutvalget for sau i Nortura i mange år, og har derfor fått mange innspill til hvordan sauehold kan drives.

Valget
Tidlig på vinteren 2009/2010 følte Asgeir at tiden var kommet til å gjøre et valg. Enten drive som før med de begrensninger dette tross alt innebærer for mulighet til investeringer og totalt resultat, legge ned gården og arbeide som tømrer på full tid, eller å satse på saueholdet og bygge ut.

Hvor vanskelig dette valget var skal være usagt, men han bestemte seg i hvert fall relativt fort for at her skulle det satses videre, og han ville satse på å ha ca 240 vfs.

Målet er fortsatt at arbeidet i hovedsak skal kunne utføres av Asgeir sjøl uten å bruke mer leid hjelp enn det avløsertilskottet dekker.

Oppstart
Kontakt med Nortura sin bygningrådgiver Lars-Erik Skogen Sæterbø ble opprettet, og i slutten av januar ble planene sendt til Innovasjon Norge. Våren 2010 var både lån og tilskott innvilget fra Innovasjon, samt tilskott fra Sametinget.

Asgeir la da en framdriftsplan der han ville gjøre mesteparten av arbeidet sjøl, samtidig som han skulle ivareta både sauedrifta og familien på best mulig måte. Målet var å flytte inn til 1. desember.


Mer informasjon med bilder og tegninger av fjøset finner du i lenkene under når du har logget inn.

Artikkel "Nyfjøset til Asgeir Larsen" er oppdatert pr 19.11.13